Om ReLift


Vores mission

 

ReLifts mission er at øge livskvaliteten hos ældre og svækkede borgere. Dette gøres ved at mindske afføringsproblemer, så borgerne får en bedre og mindre smertefuld hverdag. Derudover ønsker vi at aflaste en presset sektor og deres medarbejdere ved at tilbyde et redskab, der gør arbejdsdagen nemmere. ReLifts mission vil skabe gavn for samfundet – både  økonomisk og menneskeligt. 

Vi ønsker, at ALLE uanset alder og fysisk mobilitet, kan komme af med deres afføring.

 

Værdi

Hos ReLift udvikler vi et hjælpemiddel, der skal gøre det muligt for alle uanset alder og fysisk mobilitet at komme op i den rette siddestilling under toiletbesøg.

ReLift skaber værdi for både borger, plejer og kommune, og dermed både menneskelig og samfundsmæssig værdi.

For borgeren

Øget livskvalitet

Afføringsproblemer kan udover det udbehag der medfølger have stor negativ påvirkning på både trivsel og livskvalitet. ReLift sikrer bedre forudsætning for den gode toiletoplevelse og øget livskvalitet.

Bedre toiletbesøg

ReLift tilgodeser den anatomisk korrekte siddestilling til udskillelse af afføring, og sikrer dermed bedre rammer for det gode toiletbesøg.

Øget selvhjulpenhed

ReLifts hjælpemiddel giver flere borgere mulighed for at klare deres toiletbesøg helt eller delvist selv.

For plejeren

Bedre arbejdsvilkår

Med ReLifts hjælpemiddel, sikres bedre arbejdsstillinger for plejeren, der ikke længere skal løfte tunge ødematøse ben.

Tidsbesparelse

Den rette siddestilling vil optimere og effektivisere toiletbesøgene for borgeren, og dermed reduceres plejerens tid på toilettet.

Bedre brug af
'de varme hænder'

Det effektive toiletbesøg frigører tid for plejeren, og sikrer dermed bedre brug af 'de varme hænder'.

For kommunen

Kortere indlæggelser

Afføringsproblemer kan medføre fatale følgesygedomme, der kan ende i indlæggelser. Indlæggelser resulterer også ofte i afføringsproblemer, som forlænger indlæggelsestiden. ReLift sikrer de bedste muligheder for korrekt udskillelse af afføring på trods af en svækket fysisk kunnen.

Færre ressourcer
Færre økonomiske ressourcer

En optimal udskillelse af afføring sikrer færre økonomiske ressourcer for samfundet i form af færre bleskift, afføringsmidler, rengøring mm.

Innovativt arbejdsmiljø

Innovative projekter og tiltag motiverer kommunens ansatte, og skaber inddirekte et sundt arbejdsmiljø med attraktive arbejdsopgaver.

Mød teamet

Bag ReLift står  Maria og Victoria – to passionerede ildsjæle med en enorm drivkraft for udviklingen af ReLift. 
Begge to er uddannet indenfor Design & Business, med en AK i Retail Design & Management og en PBA i Entrepreneurship & Innovation.

Mail: mft@relift.dk

Tlf: +45 40435782

Maria Freund Thinggaard

Netværk & samarbejder
Maria er ReLifts kontaktskaber, og hun er derfor altid frisk på en snak. I den forbindelse har hun særligt fokus på samarbejder og netværk. Kontakt derfor endelig Maria hvis du har spørgsmål eller ønsker at samarbejde.Victoria Wacher Jensen

Produktudvikling
Victoria er ReLifts teknisk ansvarlige. Hun står primært for udviklingen af vores produkt. Hun har blandt andet arbejdet på vores første prototype i et værksted. Hvis du sidder med spørgsmål til f.eks. produktudvikling, så tøv ikke med at tage kontakt til hende.

Mail: vwj@relift.dk

Tlf: +45 29869002

Status

ReLift er stadig under udvikling, og det er derfor ikke muligt at købe hjælpemidlet endnu. Hvis du derimod ønsker at følge med i processen, samt at få besked når produktet er på markedet, så kan du tilmelde sig vores nyhedsbrev lige her:

Tilmeld dig vores nyhedsbrevReLifts tidslinje

Om ReLift

FN's Verdensmål

ReLift arbejder med FN’s Verdensmål.

Mere specifikt er det delmål 3.4 og 3.d vi arbejder med. Det gør vi ved at forebygge forskellige sundhedsrisici hos de ældre og svækkede, og således øge deres sundhed og trivsel. Mere konkret vil ReLift fremme den mentale sundhed og trivsel gennem risikoreducering og håndtering af sundhedsricisi.

ReLift gør en overordnet forskel, ved at sikre samme lige vilkår til den rette toiletstilling uanset alder og fysisk mobilitet.