Om ReLift

Alle har ret til livskvalitet og et godt toiletbesøg!

Hvad vil du allerhelst kunne klare selv i længst tid i løbet af dit liv? For de fleste er det toiletbesøget. Op mod en tredjedel af den danske befolkning døjer med afføringsproblemer. En årsag er blandt andet måden vi sidder på toilettet. Når vi sidder på toilettet, placeres kroppen i en 90° vinkel. Denne vinkel er ikke den anatomisk korrekte stilling for kroppen. Det skaber en for smal passage til vores afføring, da en muskel klemmer om tarmen. Når man i stedet sidder med hævet ben og en let foroverbøjet ryg, udrettes vinklen og trykket om tarmen mindskes så der skabes en fri passage. 

Retten til en korrekt siddestilling er for alle. Afføringsproblemer påvirker funktionsevnen, livsglæden og livskvaliteten, og det skaber et unødvendigt brug af økonomiske ressourcer. Med vores velfærdsløsning er det muligt for dig at rette op på problemet og skabe plads til en lettere hverdag.

ReLift er en virksomhed, som hver dag arbejder på at skabe rammerne for det gode toiletbesøg. Vi leverer velfærdsteknologi, der tilgodeser de borgere som lider mest og som ikke har de bedste forudsætninger for selv at komme i den rette position. Vores produkt skal nå ud til de ældre og svækkede borgere gennem et salg til kommunen.

Vi har brugeren og kunden i fokus, hvor de fra start involveres i udviklingen. Brugerdrevne løsninger er vores klare spidskompetence, og vi går ikke på kompromis på nogle parametre. Vi engagerer os proaktivt i branchen for at identificere tidens trends og åbenlyse behov.

ReLift skaber muligheder og effektivitet i en presset sektor, hvor sparsom økonomi og manglende hænder er i centrum. Vi gør nedværdigende øjeblikke til gode og værdige oplevelser og vi sikrer bedre brug af de varme hænder. Vores ambition er at skabe livskvalitet for alle uanset alder og fysisk mobilitet – det er for dyrt både menneskeligt og samfundsøkonomisk at lade vær. Et godt toiletbesøg betaler sig!

IMG_3232


Vores mission

 

ReLifts mission er at øge livskvaliteten hos ældre og svækkede borgere. Dette gøres ved at mindske afføringsproblemer, så borgerne får en bedre og mindre smertefuld hverdag. Derudover ønsker vi at aflaste en presset sektor og deres medarbejdere ved at tilbyde et redskab, der gør arbejdsdagen nemmere. ReLifts mission vil skabe gavn for samfundet – både  økonomisk og menneskeligt. 

Vi ønsker, at ALLE uanset alder og fysisk mobilitet, kan komme af med deres afføring.

 

Værdi

Hos ReLift udvikler vi et hjælpemiddel, der skal gøre det muligt for alle uanset alder og fysisk mobilitet at komme op i den rette siddestilling under toiletbesøg.

ReLift skaber værdi for både borger, plejer og kommune, og dermed både menneskelig og samfundsmæssig værdi.

For borgeren

Øget livskvalitet

Afføringsproblemer kan udover det udbehag der medfølger have stor negativ påvirkning på både trivsel og livskvalitet. ReLift sikrer bedre forudsætning for den gode toiletoplevelse og øget livskvalitet.

Bedre toiletbesøg

ReLift tilgodeser den anatomisk korrekte siddestilling til udskillelse af afføring, og sikrer dermed bedre rammer for det gode toiletbesøg.

Øget selvhjulpenhed

ReLifts hjælpemiddel giver flere borgere mulighed for at klare deres toiletbesøg helt eller delvist selv.

For plejeren

Bedre arbejdsvilkår

Med ReLifts hjælpemiddel, sikres bedre arbejdsstillinger for plejeren, der ikke længere skal løfte tunge ødematøse ben.

Tidsbesparelse

Den rette siddestilling vil optimere og effektivisere toiletbesøgene for borgeren, og dermed reduceres plejerens tid på toilettet.

Bedre brug af
'de varme hænder'

Det effektive toiletbesøg frigører tid for plejeren, og sikrer dermed bedre brug af 'de varme hænder'.

For kommunen

Kortere indlæggelser

Afføringsproblemer kan medføre fatale følgesygedomme, der kan ende i indlæggelser. Indlæggelser resulterer også ofte i afføringsproblemer, som forlænger indlæggelsestiden. ReLift sikrer de bedste muligheder for korrekt udskillelse af afføring på trods af en svækket fysisk kunnen.

Færre ressourcer
Færre økonomiske ressourcer

En optimal udskillelse af afføring sikrer færre økonomiske ressourcer for samfundet i form af færre bleskift, afføringsmidler, rengøring mm.

Innovativt arbejdsmiljø

Innovative projekter og tiltag motiverer kommunens ansatte, og skaber inddirekte et sundt arbejdsmiljø med attraktive arbejdsopgaver.

Status

ReLift er stadig under udvikling, og det er derfor ikke muligt at købe hjælpemidlet endnu. Hvis du derimod ønsker at følge med i processen, samt at få besked når produktet er på markedet, så kan du tilmelde sig vores nyhedsbrev lige her:

Tilmeld dig vores nyhedsbrevReLifts tidslinje

Om ReLift

FN's Verdensmål

ReLift arbejder med FN’s Verdensmål.

Mere specifikt er det delmål 3.4 og 3.d vi arbejder med. Det gør vi ved at forebygge forskellige sundhedsrisici hos de ældre og svækkede, og således øge deres sundhed og trivsel. Mere konkret vil ReLift fremme den mentale sundhed og trivsel gennem risikoreducering og håndtering af sundhedsricisi.

ReLift gør en overordnet forskel, ved at sikre samme lige vilkår til den rette toiletstilling uanset alder og fysisk mobilitet.